Deze website is met grote zorg samengesteld door Distilleerderij Keuris. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Distilleerderij Keuris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie. De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en/of databankrechten. Afbeeldingen zijn vrijgesteld van copyrights onder Creative Commons CC0 of zijn eigendom van Distilleerderij Keuris. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, berusten deze rechten bij Distilleerderij Keuris. Zonder schriftelijke toestemming van Distilleerderij Keuris is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.